Kontakt

kontakt@multidesk.pl

Multidesk Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 33 lok. 13,
00-020 Warszawa, POLAND
NIP: 525-278-14-88, REGON: 382630363, KRS:0000773157
tel. +48 450 110 990
e-mail: kontakt@multidesk.pl
www.multidesk.pl

nr. konta:
mBank S.A.
35 1140 2004 0000 3602 7851 2047

Multidesk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000773157;
NIP:525-278-14-88 REGON: 382630363;Kapitał zakładowy: 5000 PLN w całości wpłacony.

SZYBKI KONTAKT